Rivals
Team PlayedLast PlayedTotal EncountersW / L
Team Played
Last Played
Aug 2016
Total Encounters
1
W / L
0/1
Team Played
Last Played
Aug 2016
Total Encounters
1
W / L
1/0
Team Played
Last Played
Aug 2015
Total Encounters
1
W / L
1/0
Upcoming Matches
No Upcoming Matches Found
Recent Matches
Show All Results
Tournament Logo
Show Result
Vagu
Vagu Icon
vs
Aeolus.White Icon
Aeolus.White
2016 AUG
Tournament Logo
Show Result
Steel.Blue
Steel.Blue Icon
vs
Aeolus.White Icon
Aeolus.White
2016 AUG
Tournament Logo
Show Result
Hostile.UK
Hostile.UK	 Icon
vs
Aeolus.White Icon
Aeolus.White
2015 AUG
Tournament Logo
Show Result
Bulldog eSports
Bulldog eSports Icon
vs
Aeolus.White Icon
Aeolus.White
2015 AUG